Voorwaarden

LoadedMobi.com Content Download Algemene Voorwaarden

Inhoud

1. Algemene voorwaarden voor de inhoud Downloads

2. Uw vertegenwoordigingen

3. Eerlijk gebruiksbeleid

4. Onze aansprakelijkheid

5. Virussen, hacken en andere overtredingen

6. kopiëren

7. Speciale promoties

8. E-mail en mobiele marketing - Algemene voorwaarden

 


1. Algemene voorwaarden voor de inhoud Downloads

 

Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de inhoud die op deze site kan worden gedownload. Raadpleeg de website voor de voorwaarden in verband met onze verschillende trekkingspromoties, hierin wordt elke trekking afzonderlijk benaderd.

 

U accepteert dat u de kans hebt gekregen om deze overeenkomst te lezen en te accepteren voordat u een van de aangeboden diensten gebruikt. We raden u aan om deze Overeenkomst bij elk bezoek aan deze service te controleren. Mocht u niet aan deze Overeenkomst en / of het Privacybeleid gebonden willen zijn, dan mag u de Services niet gebruiken (zoals hieronder gedefinieerd) en moet u onmiddellijk afsluiten.

 

1.1. Wekelijkse abonnees op LoadedMobi.com ontvangen elke week een nieuwe link die toegang geeft tot de content die momenteel beschikbaar is om te downloaden. Contentkoppelingen worden aan abonnees geleverd in sms-berichten met premiumtarief. Abonnementstarieven zijn zoals geadverteerd op de gepromote pagina.

 

1.2. Inhouddownloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees die het abonnement van de huidige week met succes hebben aangerekend. LoadedMobi.com behoudt het recht om de toegang te ontzeggen aan elke abonnee wiens abonnement wekelijks niet succesvol is.

1.3. Geldige abonnees kunnen zo veel contentitems downloaden als ze willen in de wekelijkse contentbibliotheek, maar slechts één download van elk individueel item is toegestaan ​​elke week.

1.4. De hoeveelheid en titels van de downloads van de wekelijkse inhoud kunnen elke week veranderen.

1.5. Een fair use-beleid is van toepassing op alle downloads van inhoud. De promotor behoudt zich het recht voor om de service van een abonnee in te trekken als er redelijkerwijs bewijs is dat een abonnee heeft geprobeerd de service te gebruiken tegen de regels en de geest van deze Algemene voorwaarden.


1.6. De inhoud die beschikbaar is voor downloads zal verkrijgbaar moeten zijn met de meeste algemene beschikbare mobiele telefoons. Er is echter geen inhoud beschikbaar voor alle Apple iPhone modellen, dus een abonnement wordt niet aanbevolen aan gebruikers met dit soort mobiele telefoons. Abonnees die problemen ondervinden bij het downloaden of spelen, moeten contact opnemen met de klantenservice via gepromote middelen.

 
1.7. Oude links met betrekking tot de inhoud kunnen vervallen. Abonnees worden aangemoedigd om de meest recente link voor de inhoud te gebruiken die door de organisator aan hen is geleverd.
 
1.8. De Promotor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor systeem- of netwerkfouten of andere problemen buiten onze macht die kunnen leiden tot verstoring van de toegang tot de levering van de gepromote inhoud.
 
1.9. De organisator is niet aansprakelijk: voor enig verlies of enige schade waarvan wij redelijkerwijs niet konden verwachten dat deze bij het begin van de overeenkomst zou voorzien, of voor verlies of beschadiging van gegevens, systemen of apparatuur, of voor acties van onafhankelijke partijen derde partijen in verband met de beschikbaarheid en / of levering van de gepromote inhoud of onvoorziene omstandigheden die de toegang tot de gepromote inhoud of de levering van de inhoud kunnen verhinderen.

1.10. Niets in deze algemene voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid.

1.11. Wij streven ernaar om aan hoge normen te voldoen en ons beleid en onze procedures worden daarom voortdurend herzien. Van tijd tot tijd kunnen we onze Algemene voorwaarden en Privacybeleid bijwerken om de gebruikerservaring te optimaliseren en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. Daarom raden we aan dat u regelmatig onze website bezoekt om ons huidige beleid te bekijken.

1.12. Toegang tot de promotie wordt beschouwd als acceptatie van deze Algemene voorwaarden.

1.13. De Promoter is LoadedMobi.com, een merknaam van SP TWO Ltd. Correspondentie-adres:

 
Unit 15535
PO Box 6945,
London,
W1A 6US

UK

Tel:
+31 85 001 2106

 

 


2. Uw vertegenwoordigingen

2.1. Door u te registreren voor, en deze service te gebruiken, bevestigt u ons hierbij op alle momenten dat u:

• bent gevestigd in Nederland;

• 16 jaar of ouder bent;

• van gezond verstand en in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen acties;

• een juridisch bindende overeenkomst is aangaan en u bent de persoon wiens gegevens worden verstrekt in verband met uw registratie;

• de geautoriseerde eigenaar van het mobiele apparaat bent en dat u tijdens de registratie bij uw account dit apparaat heeft geregistreerd,

2.2. Personen die niet akkoord gaan met deze overeenkomst hebben geen recht op toegang tot en / of gebruik van de service. U kunt de service niet gebruiken tenzij u zich eerst bij ons hebt geregistreerd

 2.3. U garandeert ons hierbij dat alle informatie die wordt verstrekt in uw registratie en alle persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt compleet, nauwkeurig en niet misleidend is. U verbindt zich er ook toe om de service alleen te gebruiken voor legitieme en persoonlijke amusementsdoeleinden.

3. Eerlijk gebruiksbeleid

3.1. Een klein aantal gebruikers is mogelijk verantwoordelijk voor het gebruik van een groot aantal van onze services, wat van invloed kan zijn op de service die we aan andere klanten bieden. Ons beleid is ontworpen om ervoor te zorgen dat al onze klanten gelijke kansen krijgen om de service te gebruiken.

3.2. Het merendeel van onze klanten wordt niet beïnvloed door het eerlijk gebruiksbeleid. Sommige klanten kunnen echter meer dan het gebruikelijke aantal van deze service gebruiken en zullen daarom waarschijnlijk worden beïnvloed. Als u, naar mening van LoadedMobi, de service op enigerlei wijze misbruikt, zoals het eerlijk gebruiksbeleid overschrijdt, kunnen wij u vragen om uw gedrag te modereren. In extreme gevallen blokkeren we uw toegang tot de service voor een beperkte periode of annuleren we uw abonnement om toekomstige toegang te voorkomen.

4. Onze aansprakelijkheid
 
4.1. De aansprakelijkheid van de promotor en de bijbehorende / beheermaatschappijen is beperkt tot het aantal van de werkelijk betaalde abonnementskosten.
 
 
 
4.2. Wij zijn niet aansprakelijk:
 
• voor enig verlies of enige schade waarvan wij redelijkerwijs niet hadden kunnen verwachten dat deze bij het begin van de overeenkomst zou voorzien, of voor verlies of beschadiging van gegevens, systemen of apparatuur, of
 
• voor de acties van onafhankelijke derden in verband met de beschikbaarheid of levering van de inhoud, met name onvoorziene omstandigheden die kunnen voorkomen dat de inhoud direct beschikbaar is.
 
4.3. Niets in deze algemene voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid.
 
5. Virussen, hacken en andere overtredingen
 
5.1. Door gebruik te maken van deze service gaat u ermee akkoord dat u het misbruik van de service niet zult proberen of aanmoedigen door virussen, of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de service, de server waarop de service is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met de service. Je mag de service niet aanvallen.
 
5.2. Door het bovenstaande te schenden, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misbruik Act 1990. Waar nodig zullen we een dergelijke overtreding melden bij de relevante wetshandhavingsautoriteiten en zullen we samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit en persoonlijke informatie aan hen bekend te maken.
 
5.3. In het geval van bovengenoemde schendingen, zal uw recht om gebruik te maken van de service onmiddellijk stoppen zonder kennisgeving aan u, of enige aansprakelijkheid naar ons.
 
5.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door de gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de service of bij het downloaden van spellen, of ander materiaal dat erop wordt gepost, of alle daarmee verbonden diensten.
 

6. Kopiëren
 
6.1. Het downloaden, gebruiken of kopiëren van het servicemateriaal, behalve voor zover anders toegestaan ​​door deze Overeenkomst, is ten strengste verboden en in het bijzonder stemt u ermee in het servicemateriaal alleen voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken en specifiek niet voor zakelijke, commerciële of publiek doel.
 
 

7. Speciale promoties

 

7.1. We kunnen van tijd tot tijd promoties uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot, gratis games die gratis toegankelijk zijn, maar die eerst moeten worden onderworpen aan uw volledige registratie bij de service.

 

7.2. De regels voor toegang of toegang tot promoties worden op de service weergegeven en kunnen soms worden beperkt tot alleen een gebruiker die voor het eerst geen account heeft. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst is een 'eerste gebruiker' een klant die nog niet eerder op de dienst heeft geabonneerd.


8. E-mail en mobiele marketing - Algemene voorwaarden

8.1. Door uw mobiele nummer te geven, stemt u ermee in dat LoadedMobi.com en de bijbehorende / beheermaatschappijen u af en toe een e-mail of sms sturen, waarbij u op de hoogte wordt gesteld van de nieuwste aanbiedingen en promoties die beschikbaar zijn vanuit onze groep. Als je ooit wilt worden verwijderd uit een van onze e-mail / sms-uitzendingen, heb je een link onderaan elke gepromote pagina met de tekst 'UNSUBSCRIBE' of bel je ons op +31 85 001 2106. Zodra je dit doet, word je uit toekomstige uitzendingen verwijderd .